عسل

دیروز رفتم عسل بخرم ..
فروشنده گفت جنس خوب داریم ۷۵ تومن ... خوانساری داریم ۵۷ تومن....
۵ تومنی و ۳ تومنی هم داریم....
فکر کنم اون اخریا ادرار زنیود بودش!!!!

/ 0 نظر / 8 بازدید