تمام زندگی

پسره پست گذاشته
*تمام دارایی ام تقدیم یک لبخند تو باد*
*
*
*
*
*
*
رفیقش کامنت داده : اول اون ۵۰ تومن طلبه منو بده بعد زر مفت بزن.

/ 0 نظر / 7 بازدید