پنگوعن

یه روز یه تهرانیه با زنش میره کافی شاپ و به زنش میگه ؛ عزیزم تو مثله زنبور عسلی،چون هم زن هستی هم بور و هم عسلی. لره که تو کافی شاپ بود حو گیر شد و به زنش گفت : عشقم تو مثله پنگوعنی. زن گفت چرا ؟ مرد لر گفت : چون هم پهنی هم گوهی هم عن

خخ. حال کن

/ 0 نظر / 6 بازدید