بمیر نمیر

زن عاشق میگه اگه اتفاقی برات بیوفته میمیرم ..
ولی مرد عاشق میگه اگه بمیرم نمیزارم اتفاقی برات بیوفته ...
به افتخار مردای عاشق

/ 0 نظر / 11 بازدید