بمیر نمیر

زن عاشق میگه اگه اتفاقی برات بیوفته میمیرم ..
ولی مرد عاشق میگه اگه بمیرم نمیزارم اتفاقی برات بیوفته ...




به افتخار مردای عاشق

/ 0 نظر / 7 بازدید