فهمیده تانک

از آمریکایی میپرسن چرا به ایران حمله نمیکنید ؟

میگه : اینا یه فهمیده داشتن رفت زیر تانک . وای به حال نفهماشون!!!!!!

/ 0 نظر / 9 بازدید